Guide : Interface / Icons in the Games

Hi , If you new for here , This page will teach you about How to play the niiCri's games :] .
สวัสดีครับ , ถ้าคุณเพิ่งรู้จักเกมของผมมาไม่นานนัก ผมจะขอสอนปุ่มต่างๆอย่างคร่าวๆให้ได้อ่านกันครับ :]First , You can try 'Allie' , the operator girl that gonna teach you how to play in the H-scenes : [ on working / or you can try now at 'H-City' for the +1$ rewards at my Patreon ]


AND / OR / NOW , let's knowing about the icons in the games :] .


1. BASIC BUTTONS / ปุ่มพื้นฐาน
p01.jpg  
Use the buttons on the left bar at the H-scenes/F-scenes to play the animations. Sometime you will can't do anything because of reasons or bugged :') .
กดปุ่มที่แถบด้านซ้ายมือ เพื่อเล่น-ควบคุมตามปกติ บางครั้งคุณจะกดอะไรไม่ได้ ด้วยเหตุผลในหลายๆกรณี.. หรือไม่ก็เจอบัค :')


2. ADVANCE BUTTONS / ปุ่มควบคุมระดับสูง
p02.jpg
Once you got to used with the 'Basic Mode' , You can changes and play the 'Advance Mode' by CLICK at the 'Basic Mode' button.
So , you will see the more of play-options by now :) .
พอคุณคุ้นเคยเคยกับระบบพื้นฐานแล้ว ก็ให้ลองเล่นแบบ Advance Mode , โดยการกดปุ่ม 'Basic Mode' เพื่อสลับโหมดดังกล่าว ซึ่งใน Mode Advance นั้นจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นกว่า Basic mode อย่างมาก :)


3. TOUCHABLE,FOREPLAY / การสัมผัส,ลูบไล้ภายในเกม
p03.jpg
Most of the time , You can touch on the girl's breasts , genital , body in the scenes. You can do it by 'HOLD LEFT-CLICK and MOVE-AROUND' on the spots.
ในหลายๆฉาก H ของเกม คุณสามารถสัมผัส หรือลูบไล้ตามตัวของนางเอกได้ โดยการ กดเมาส์ซ้ายค้างและหมุนๆไปมา ตามจุดต่างๆที่มีให้คุณกดได้

3.1 HAND/MOUTH MODE(Foreplay mode)
handMouth.png
Most of the time , You can switch between Hand and Mouth to play on the heroine body by Press the 'HAND/MOUTH/Foreplay' Botton.
ในหลายๆฉาก H ของเกม คุณสามารถเปลี่ยนจาก Hand Mode เป็น Mouth Mode ได้ โดนการกด ปุ่ม 'HAND/MOUTH/Foreplay'


4. STRIP / การถอดเสื้อผ้า
p04.jpg
Most of the time , You can stip her clothes too. You can do it by 'HOLD LEFT-CLICK and MOVE-AROUND' on the spots.
ในหลายๆฉาก H ของเกม คุณสามารถถอดเสื้อผ้าของนางเอกได้เช่นกัน โดยการ กดเมาส์ซ้ายค้างและหมุนๆไปมา ตามจุดต่างๆที่มีให้คุณกดได้
4.1
p04-2.jpg

Once you can stripped her cloth , You will see the Clothe Icons at the Left-bar in the Advance mode , PRESS IT to wear its back.
เมื่อคุณถอดเสื้อออกได้สำเร็จแล้ว ก็จะปรากกผ้าชิ้นนั้นๆที่ด้านซ้ายมือของคุณใน โหมดAdvance , คลิ้ก เพื่อสวมใส่กลับเข้าไปใหม่ได้ 


5. INTENSE BUTTON / ปุุ่ม
INTENSE
intense_btn.png
[ Comparison Video ]
This will make sex-animation look more good and sometime will make animation differently.
ปุ่มนี้จะทำ Sex-Animation ดูเป็นะรรมชาติมากขึ้น และบางครั้งจะเปลี่ยน animation เป็นแบบที่ 2


6. CLEAN BUTTON / ปุุ่ม CLEAN
p05-1.jpg p05-2.jpg
You can wash on her body / clothes from what you did (OR sometime you can RESET HER ANGY EMOTION* too) .
คุณสามารถล้างคราบเปื้อนบนตัวนางเอกได้ โดยใช้ปุ่มนี้ (และบางครั้งยังใช้ RESET ความโกรธของนางเอกได้อีกด้วย*)
** [Advance guide] : Sometime , If you can success to C*m inside the heroine , She will get angry and she won't let you do anything on her anymore, until you press the 'CLEAN' button.
** [Advance guide] : ในบางครั้ง หากคุณสามารถ'เสร็จกิจแบบภายใน'กับนางเอกได้ เธอจะโกรธคุณ และไม่ยอมให้คุณทำอะไรเธอต่อได้ แต่คุณสามารถกด CLEAN เพื่อ Reset อารมณ์ของหล่อนให้กลับมาเป็นจุดแรกเริ่มได้เช่นกัน7. Virgin Button / ปุ่มเลือดซิง
p06.jpg
This icon will help you If some of you don't like the Virgin Blood , You can turn it off.
ปุ่มนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเลือดๆไหลออกมาจากจากช่องร่วมรักนะครับ คุณสามารถซ่อนรอยเลือดนี้เองได้เลย


8. GIRL Emotion button / ปุ่ม GIRL Emotion
p07.jpg
This feature is disabled by Default , But you can turn it on by yourself. This feature will allow the girl to get Climax.
ระบบนางเอกเสร็จได้ ปกติจะถูกตั้งให้ปิดไว้ แต่คุณสามารถเลือกเปิดมันขึ้นมาได้ , ระบบนี้จะทำให้นางเอกมีเกจ'สำเร็จความไคร่'ขึ้นมาได้**
**[Advance guide] : Sometime , If you can get the girl Climax , She will start dropping 'Her egg'... :) .
**[Advance guide] : บางครั้ง หากคุณทำให้นางเอกเสร็จได้ หล่อนจะเริ่มตกไข่... :) .


ADVANCE MODE / H-OPTIONS
Now let's knowing about the Right-side options. Please note that ,These H-options will not fully allow in every-scenes and sometime you will see No H-options too.
เอาล่ะ ทีนี้เรามาดูฝั่งขวามือกันบ้าง , ของพวกนี้จะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับฉากนั้นๆด้วยนะครับ(ขึ้นอยู่กับผมว่าจะใส่หรือไม่ใส่นั่นแหละ555)

1. X-Ray , See-Through Mode (Real-time) / โหมดส่องดูภายใน(แบบ Real-time)

p08-1.jpg
This Option will allow you to see the insides(Vagina/Rectum).
ปุ่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในตัวของนางเอกบ้างในขณะนั้น


2. Public Hair / ขนในที่ลับ
p09.jpg
Sometime you can shave her public hair too.
ในบางฉาก คุณสามารถโกนขนลับของเธอได้ด้วยน


3. CONDOM / ถุงยางอนามัย
p10.jpg
Sometime , The girl will resist you , if you try to take her RAW and you may need to use a CONDOM or she won't allow you to take her.
ในบางครั้ง หล่อนจะเรียกร้องให้เราสวมถุงยางก่อนจะทำกิจกัน ไม่งั้นหล่อนจะไม่ยอม
3.1 BAD MIND(CONDOM TRICK) / ถุงยางสุดซุกซน
 p10-2.jpg
If you see these Option... That's mean you can strip the wearing Condom 'While you're inside of her'**.
You can use the removal one by Press the Icon first and then 'HOLD LEFT-CLICK on the Genital AND KEEP MOVEING AROUND'.
ถ้าคุณเห็น Icon นี้แสดงขึ้นมา... คุณสามารถเล่นกับถุงยางของคุณได้**
คุณสามารถค่อยๆถอดอย่างเลือดเย็นได้ โดยการ กดที่ปุ่มดังกล่าว แล้วจึง คลิ้กซ้ายค้างที่อวัยวะเพศชาย แล้วหมุนเมาส์ไปมา
**Most of the time if you did that, She will angry on you...
**หากทำเช่นนั้นแล้ว , ส่วนใหญ่หล่อนจะโกรธคุณ...4. Extra Zoom (Inside the Womb) / ซูมดูภายในมดลูก
p11.jpg

You will can see the Inside of the girl's Womb with this icon.
คุณสามารถเปิดดูภาพภายในมดลูกของนางเอกได้ ด้วยปุ่มนี้


5. IMPREGNATE / ผสมกับไข่ในมดลูก
p12.jpg
Once you can get the girl lays the egg (By the Story-mode or make her Climax once/twice) , Sometime , you'll can impregnate her.
ถ้าคุณทำให้หล่อนตกไข่ได้ (โดยเนื้อเรื่อง หรือทำให้นางเอกเสร็จอย่างน้อยๆ 1-2 ครั้ง) ในบางครั้งคุณมีโอกาสที่จะทำให้เธอท้องจนสำเร็จได้


6. PREGNANTED (THE FETUS GROWING/ BIG BELLY MODE) / โหมดท้องป่อง
p13.jpg
Once you can Impregnated her (See Above) , You can press 'Milk button Icon' and make the fetus grows.
เมื่อคุณสำเร็จการผสมกับไข่ของนางเอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดปุ่ม"ขวดนม"เพื่อดูผลการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ได้

6.1 Baby Born / คลอดเด็ก
BabyBorn.png

Many game in the series will has this feature. Once you can make the heroine fully pregnant > Press  'Milk button Icon'  for 1-2 more time, The baby will be born on the side.
* You can play with your child by press on the child.  :)
ในหลายๆเกม จะมี Feature Baby Born , เมื่อ กดปุ่ม"ขวดนม"ในช่วงที่ท้องโตสุด เด็กก้จะคลอดออกมาอยู่ข้างๆ :)
*สามารถคลิ๊กที่ตัวเด็กเพื่อแหย่เล่นได้ :)

7. Pregnant Tester / แผงทดสอบครรภ์
p14.jpg
This icon will allow you to play with the Tester , just click on the Icon and then on the screen to play the Animations :) .
ปุ่มนี้จะเป็นการเล่นกับแผงทดสอบครรภ์นะครับ ก็ไม่มีอะไร แค่คลิ้กที่ Icon แล้วคลิ้กบนหน้าจอไปตามขั้นตอน เป็น Feature ขำๆนะครับ


8. Changes Color Feature / ระบบเปลี่ยนสีต่างๆ
p15.jpg
Sometime , You can changes the girl's skin , eyes , hair and the man-actor's Color by These feature.
ในบางครั้ง , คุณจะสามารถเปลี่ยนสีของนางเอก หรือของตัวชายได้ ด้วย Feature นี้

8.1 Breasts Customation Feature / ระบบปรับขนาดหน้านม
bc.png

Sometime , You can changes the girl's breasts/nipples by this feature.


--------------------------------------
SETTINGS/PREFERENCE
----------

Post a comment

Private comment

Re: how to strip her in android

> Halo, im is one of your fans who follow you in patreon. I need help how to strip her when i'm playing with my phone
- Sry , I except playing in PC , I don't have experience with playing in any phones.
:')

how to strip her in android

Halo, im is one of your fans who follow you in patreon. I need help how to strip her when i'm playing with my phone
[NEWS]
-
HOME
Latest comments
Calendar
05 | 2021/06 | 07
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
Search form
niiCri's Flash Games
  FREE PLAY niiCri Games

  MINI-SERIES niiCri Games

  H-CITY niiCri Games

  STAND ALONE WORKS niiCri Games

  COMMISSION WORKS niiCri Games

Latest journals
niiCri's games on DL-SITE
  Japan Site DLsite English Site DLsite
Previews niiCri's games
Neighbor Link
  The Little Snail Tripping in the Dark Room

  niiCri's Banner niiCri Blog
Friend request form

Want to be friends with this user.

Display RSS link.
QR code
QR
Tags | Labels
Free Area